در این ویدئو شما استاد علی نودوست ومهیار بهرامی نصب و میبینید که  چهار مضراب سه گاه استاد رضا محجوبی رو اجرا میکنن که این اثر توسط استاد یاحقی هم اجرا شده!همنوازی استاد علی نو دوست