این ویدئو مربوط  میشه به تکنوازی استاد بهرنگ ازاده که یکی از شاگردان استاد تجویدیه ,امید وارم لذت ببرید!