این اثر در دستگاه شور راست کوک میباشد که توسط لقمان ادهمی که یکی از شاگردان استاد پرویز یاحقی هست  به مدت 10دقیقه اجرا شده,امیدوارم لذت ببرید.